Når tok du sist en service eller kontroll på klimaanlegget  ?
Med regelmessig kontroll av AC-anlegget ditt oppnår du jevnere drift og unødvendige tilleggs reparasjoner
som vil gi unødvendige merkostnader.

AC-Klimaservice på alle bilmerker
Et AC-anlegg sørger ikke bare for at du får en behagelig temperatur i kupeen. Det filtrerer også luften som kommer inn, slik at du ikke puster inn eksos og annet farlig støv.Dette fordi biler med AC har forbedret luftrensing.
Det er en risiko for at klimaanlegget fungerer dårlig uten at du er klar over det. Du og dine passasjerer puster da inn forurenset luft, noe som kan være helseskadelig. Det er også veldig viktig at kupéfilteret skiftes ut med jevne mellomrom. Smuss i eldre filtre gir mulighet for bakterier og muggsopp i den kalde årstiden.
Husk derfor å skifte ut filteret én gang i året, eller hver 15000km.
I dag finnes det til de fleste biler et filter med aktiv kull , dette renser så å si luften helt fri for eksos gasser og vil anbefales neste gang du skal skifte filter på din bil.

Et velfungerende klimaanlegg skåner også miljøet ettersom det hindrer lekkasje av kjølemidler. Ved en lekkasje holder det ikke å bare etterfylle anlegget. Vi utfører test og sjekk av alle typer  klimaanlegg slik at du vet at din bil er 100 % i orden.

Bestill time